מודלים לתחזוקה

כמו כל מערכת או מוצר, גם מגדלי קירור דורשים תחזוקה. במהלך השנים פיתחה חברתנו מספר מודלים תחזוקתיים למגדלי קירור. ההבדל בין המודלים השונים מתבטא בעיקר במידת המעורבות של נותן השירות בתפעול השוטף של מגדל הקירור ובחלוקת הסיכון בינו לבין ללקוח במקרה של כשל. הדיאגרמה הבאה מציגה זאת בצורה גרפית:

 

אחזקת שבראחזקה מונעתאחזקה מונעת מורחבתמיקור חוץ מלא
מהותתיקון תקלותבדיקה תקופתית + טיפול מונעטיפול שוטף מלא כולל טיפול במים ובתקלות, מעורבות בתהליךטיפול מלא כולל חלפים
סיכון100% לקוח100% לקוחמתחלק בין הספק ללקוח100% ספק
בסיס תמחורשעות + חלפים בפועלשעות + חלפים ידועים מראששעות + חומרים על בסיס הערכת הספקשעות + חומרים וחלפים על בסיס הערכת הספק

אחזקת שבר

 

במסגרת אחזקת שבר מתבצעות פעולות תחזוקה לאחר שמגדל הקירור התקלקל ולכן אינו מתפקד או שתפקודו נפגע. כך לדוגמא, מילוי שהתמלא אבנית בשל חוסר טיפול במי המגדל, יביא לקיטון משמעותי בכושר הקירור של המגדל. החלפת המילוי, יכולה להחזיר את המגדל לתפקוד מלא. מנוע שכשל ישבית למעשה את מגדל הקירור ורק החלפתו תחזיר את המגדל לתפקוד. הסיכון במקרה של כשל הוא כולו של הלקוח כשבסיס התמחור לתיקון התקלה הוא עלות חומרים ועבודה (Time & Materials).
חברתנו מציעה שירות זה מזה חמישים שנה. לחברה מספר צוותי שטח שבאפשרותה לשלוח לביצוע עבודות השירות. לעיתים, לבקשת הלקוח, שולחת חברתנו מראש, נציג מטעמה לבדיקת מגדל הקירור במטרה להעריך את מצבו וכבסיס להצעת המחיר לשיפוץ או תיקון התקלה.

 

אחזקה מונעת

 

במסגרת אחזקה מונעת מתבצעות פעולות תחזוקה שמטרתן למנוע כשל של מגדל הקירור ושמירה על כושר הקירור שלו לאורך זמן. כך לדוגמא, מתבצע ניקוי תריסי כניסת האויר (שסתימתם מקטינה את כמות האויר שנכנסת למגדל הקירור), נבדק שיוור המערכת המכאנית (שכשל שלה מביא להשבתה של מגדל הקירור), מתבצע ניקוי של מערכת הפיזור (שסתימה בה מביאה לקיטון בכושר מגדל הקירור) ועוד. גם במודל זה, הסיכון במקרה של כשל הוא של הלקוח אלא שהפעולות המתבצעות אמורות להקטין משמעותית סיכון של כשלים משביתים או כשלים הפוגעים משמעותית בביצועי המגדל. העבודה המשותפת נעשית על בסיס התקשרות שנתית שבמהלכה מגיעים נציגים מטעם חברתנו מספר פעמים מוסכם (בין פעם אחת לשלוש פעמים) לעריכת ביקורת, ופעם בשנה, לביצוע פעולות התחזוקה עצמן (פעולות הדורשת הפסקת פעילות של המגדל). במסגרת זו מתבצע מידול טרמי של מגדל הקירור והדוח השנתי כולל, בנוסף לממצאי הביקורת והמלצות לביצוע, גם דוח בדיקת ביצועים של המגדל. במקרה של כשל או תקלה, ישלם הלקוח עבור עלות התיקון והחלפים אולם הסיכוי שאלו יקרו, קטן משמעותית.

 

היתרונות ללקוח בהסכם שירות שנתי מסוג זה הם:

 

  • הארכת אורך החיים של מגדל הקירור. בעזרת פעולות עקביות, פשוטות יחסית, ניתן להאריך את חיי מגדל קירור באופן ניכר ולדחות בכך השקעה הונית משמעותית בעתיד.
  • שיפור יעילות תפקוד מגדל הקירור. טיפול מונע במגדל הקירור , יביא לשיפור בתפקודו ובכך גם לשיפור ביעילות הייצור.
  • הקטנת מספר הכשלים המשביתים של המערכת והקטנת משך הזמן של כשל שכזה. בקרה על מצב מגדלי הקירור מקטינה משמעותית את הסכנה לכשל משבית (Down Time) של המערכת. החזקת חלקי חילוף בסיסיים (המוצעים במסגרת חוזה השירות) תקטין משמעותית את פרק הזמן בו יושבתו מגדלי הקירור.
  • מתן מענה מהיר לבעיות דחופות. במסגרת הסכם השירות מתחייבת חברתנו לתת מענה לבעיות דחופות תוך פרק זמן קצוב מרגע הקריאה ובכך להקטין את פרק הזמן בו צפוי הייצור להיפגע.
  • המשכיות וזיכרון ארגוני של מגדל הקירור והמערכות התומכות. חילופי כוח אדם וכשלים במערך התיעוד הארגוני גורמים לכשלים באחזקת מגדל הקירור. במסגרת הסכם השירות תנהל חברתנו תיעוד מסודר של מגדל הקירור ושל הטיפולים השונים שיעבור כל חלק. שאלות כגון: מתי לאחרונה הוחלף מילוי במגדל נתון? איזה סוג כנפי מפוח מותקנות בכל מגדל הקירור? יזכו לתשובה ברורה במסגרת התיעוד. הקפדה על תיעוד ותיאום תשפר את רמת השירות ותאפשר מתן מענה טלפוני מידי לפתרון בעיות במספר רב של מקרים.
  • הנחת מחיר על חלפים. במסגרת הסכם השירות מעניקה חברתנו הנחה קבועה על חלקי החילוף של מגדל הקירור.
  • תכנון לטווח ארוך. מסגרת שירות קבועה מאפשרת, כאמור, מעקב צמוד אחר מצב מגדל הקירור ולכן גם הערכות מוקדמת (מבחינה תקציבית ולוגיסטית) כאשר מתעורר צורך בשיפוץ או החלפה של רכיב כל שהוא.

 

אחזקה מונעת מורחבת

 

במסגרת מודל אחזקה זה לוקחת על עצמה חברתנו אחריות רחבה יותר בכל הקשור לביצועי מגדל הקירור ותפקודו, ומציעה נקודת מבט רחבה על דרך פעילותו ושילובו במערך הייצור של הלקוח. מודל זה, כולל אחריות גם על הטיפול במים של מגדל הקירור ומעורבות של מחלקת ההנדסה של חברתנו.
אחד המאפיינים העיקריים של מודל זה הוא בחינה מדוקדקת של שילוב מגדל הקירור במערך הייצור של הלקוח וסיוע לאופטימיזציה של המערכת כולה.
כך למשל, מבט צר על פעילות המגדל, יביא את מגדל הקירור לספק מים בטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית. מבט רחב על כלל המערכת, יביא את מגדל הקירור לספק מים בטמפ' מעט גבוהה יותר בתהליכי ייצור מתאימים, תוך חסכון משמעותי של עד 50% בצריכת האנרגיה של מגדל הקירור.
בנוסף, מבט כולל על מערכת מגדל הקירור יכול להביא לנקודת שיווי משקל אופטימלית בין צריכת המים, אגרת מי הביוב, עלות מערכת הסינון ועלות הכימיכלים של הלקוח וזאת בהתאם לתנאים הייחודיים לו (איכות מי התוספת, עלות מי התוספת, אגרת הביוב וכו').
לבסוף, מה שחשוב ללקוח בסופו של דבר הוא טמפרטורת מי התהליך, שברוב המקרים באים במגע עם מי הקירור במחליפי חום כאלו ואחרים. בדיקה וניטור של טמפרטורה זו, המחייבת מעורבות של אנשי הנדסת התהליך ושל אנשי ההנדסה של חברתנו, מתבצעים בצורה שוטפת במסגרת מודל זה של אחזקה.

תחת מודל זה מסייעת חברתנו ללקוח לפתח מדדי ביצוע (Key Performance Indicators) של המערכת כולה שמאפשרת לו לקבל החלטות מושכלות בנוגע לאחזקה ולתפעול השוטף של מערכת הקירור שלו.
במסגרת מודל אחזקה זה (המותאם לצרכיו של כל לקוח ולקוח) מגיע נציג חברת הטיפול במים שלנו פעם בשבוע, על פי רב, כדי לוודא שתכנית הטיפול במים מתבצעת כמתוכנן וכי המגדל פועל בצורה תקינה. נציג מחלקת השירות יגיע לאתר פעם בחודש או חודשיים כדי לוודא שהרכיבים המכאניים והתשתיתיים של מגדל הקירור פועלים כנדרש. במסגרת מודל זה לוקחת חברתנו אחריות על כל פעולות התחזוקה השוטפות (כגון: החלפת שמן בממסרות, גירוז מיסבי מנוע ועוד) ועל פי רוב, גם על מערך הסינון של המגדל. נציג מחלקת ההנדסה יושב עם אנשי התהליך של הלקוח על בסיס שנתי או דו שנתי, בוחן יחד איתם את הפרמטרים הרלוונטיים להם ולאנשי התחזוקה ומסייע בבחירת נקודת העבודה האופטימלית למערכת הן ברמה התהליכית והן ברמת התחזוקה.
על פי רוב מודל זה מתאים לאתר ייצור הכולל מספר מגדלים או למגדל קירור גדול.

 

מיקור חוץ מלא

 

במודל זה לוקחת חברתנו על עצמה תפעול מלא של מגדל הקירור ועל ביצועיו. מודל זה מתאים במיוחד לפרוייקטים חדשים. במקרה זה יכולה חברתנו לקחת על עצמה גם את הקמתה הראשונית של המערכת ובהמשך את תחזוקתה. מודל זה מתאים במיוחד לחברות המעוניינות להפוך Capex ל Opex (השקעה הונית להוצאה שוטפת) ולחברות המעוניינות לצמצם למינימום את צוות אנשי התחזוקה שלהן.

 

 

modules

בואו

נשמור על קשר

אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות, להתייעץ ולשמור איתנו על קשר

לחצו פה