+

מערכות קירור

תכנון המערכות הנלוות למגדל הקירור והתקנתן בשטח, דורשים פעמים רבות זמן ומאמץ רבים יותר מאשר בחירת מגדל הקירור עצמו. מתוך הבנת צורך הלקוחות בקבלת פתרון מלא ולא רק מגדל קירור, אנו מציעים ללקוחותינו מערכת קירור שלמה הכוללת בנוסף למגדל הקירור גם משאבות, מסנן בשטיפה עצמית, מערכת הקזה וטיפול במים ומחלפי חום. כל הרכיבים הללו (או חלקם) מותקנים על גבי מרכב מתכת מגולוונת המאפשר התקנה מיידית באתר הלקוח. המערכת כוללת את כל חיבורי הצנרת בין הרכיבים וכן את האינסטרומנטציה הנדרשת על ידי הלקוח. להשלמת המערכת אנו מציעים גם אספקת לוח חשמל ומערכת בקרה מתקדמת המאפשרת שליטה מרחוק וניתוח של נתוני המערכת ותפקודה. מערכת הקירור ולוח החשמל והבקרה מתוכננים בהתאם לצרכי הלקוח ומותאמים לדרישות התכנון והשטח.

המערכת מתוכננת להובלה במכולה סטנדרטית. דוקומנטציה מלאה הכוללת שרטוט P&ID מפורט, הנה חלק בלתי נפרד מתכנון כל מערכת שיוצאת ממפעלנו.