+

שדרוגים ושיפוצים

מגדלי קירור ירושלמי מתמחה בתכנון מגדלי קירור התפורים לצרכי הלקוח. גמישות בייצור, שליטה במגוון של חומרי גלם ומחלקת הנדסה חזקה מאפשרים לנו לתכנן עבור לקוחותינו מגדלים התואמים בדיוק את צרכיהם ומגבלותיהם.

אחד האתגרים המעניינים בהם אנו נתקלים תדיר הוא החלפה של מגדל קירור ישן, פעיל, במגדל קירור חדש. ניתן לחלק אתגר זה לשניים:

  • התאמת מגדל הקירור החדש לבריכה או לשטח הקרקע המדוייק של המגדל הישן.  במקרים רבים, דרישות התפוקה מהמגדל החדש גבוהות מאלו שעל בסיסן תוכנן המגדל הישן. באמצעות שימוש בטכנולוגיות בעלות יעילות גבוהה יותר וסוגי מילוי שלא היו קיימים בשוק אך לפני מספר שנים, באפשרותנו, במרבית המקרים, לעמוד במשימה ולתכנן מגדל חדש, שיתאים לבריכת הבטון הישנה או לחתך הקרקע המדוייק עליו עמד מגדל הקירור הישן, תוך הגדלת כושר הקירור לעומת כושר הקירור המקורי.
  • קיצור משך זמן הדמימה (down time) של הייצור. במקרים רבים, עצירת מגדל הקירור הישן לצורך החלפתו, מחייבת הפסקת ייצור ולכן אבדן של תפוקה והכנסות. כדי למזער את זמן הדמימה פיתחנו שתי מתודולוגיות:
    • הנפת תאים שלמים. אם יש די שטח באתר, באפשרות חברתנו לתכנן תאים שלמים שייבנו לצד מגדל הקירור הפעיל. ביום ה "ש", קבוצה אחת של עובדים מיומנים תנתק ותסלק או תהרוס את מגדל הקירור הישן בעוד קבוצה אחרת תהיה אחראית על הנפת מגדל הקירור החדש והצבתו במקומו החדש. על מנת לאפשר הנפת תא שלם, מתכננת חברתנו מתקן הנפה ייעודי, המאפשר הנפה של תאים שלמים (עד לגודל של 13 מ' על 13 מ'). פעולת הסילוק וההחלפה אורכת ימים בודדים. לעיתים, מעדיף הלקוח לנצל את זמן הביניים שבין הסילוק וההצבה לצורך שיפוץ ושיקום בריכת הבטון עליה מוצב מגדל הקירור.
    • בניית מגדל הקירור במודולים. כשאין די שטח סמוך למגדל הקירור הפעיל, ניתן לתכנן את מגדל הקירור החדש בצורה מודולרית. את המודולים ניתן לבנות במקום מרוחק כשביום ה "ש", יוסעו המודולים לאתר ויותקנו לאחר ניתוק וסילוק המגדל הישן. זמן הדמימה בדרך פעולה זו ארוך יותר מאשר הדרך הקודמת אך עדיין, קצרה לאין שיעור מהזמן הנדרש להקמת מגדל חדש מוקם אתר.